Gorzkowska InPost K2

Akcja wspierająca wyprawę Magdy Gorzkowskiej na szczyt K2, najtrudniejszy i niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Atak na szczyt odbył się na przełomie stycznia i lutego 2021 roku.

Zadanie kreatywne polegało na opracowaniu kreacji  graficznych promujących oraz dokumentujących wyprawę na szczyt K2 w mediach społecznościowych, na kanałach  takich jak Facebook oraz Twitter. Dodatkowo zajęłam się opracowaniem logo/symbolu dedykowanego tej oraz przyszłym wyprawom.

Ideą całego projektu było pokazanie przebiegu wspinaczki poprzez informacje o wysokościach jakie osiągnęła Magda.  Przebyte odcinki były oznaczane na charakterystycznej miarce wysokości, która pojawiała się we wszystkich kreacjach graficznych, od głównego KV po regularne posty w sieci, stanowiąc element informacyjny.

Klient: InPost

Agencja: Opengate

Kategoria: Social Media/Digital